PostHeaderIcon معرفی دوره

این متن شرحی است بسیار شفاف، ساده و کوتاه از آنچه در طی دوره مطرح خواهد شد.

توجه می کنیم تا دریابیم همه انسانها مهارت توانمند ساختن فضای زندگی خود را که شامل کیفیت ارتباط با خانواده، وضعیت اقتصادی

و شغلی، وضعیت اکنون و نهایتاً، وضعیت هر آنچه را که هست، دارا می باشند.

شاید همه ما انسانها با وضعیت و طرحی خلق شده ایم که بتوانیم با نیرومندی پا به عرصه و متن زندگی بگذاریم ولی معمولاً لحظه ای

که تصمیم می گیریم به سوی اهدافمان حرکت کنیم تنهایی، بی حالی، بی کاری، بیماری، بی پولی و رکود آغاز می شود و شاید تمام

اینها موانعی بیش نیست. یک انسان پویا و بیدار می تواند این شرایط را به صورت یک سوال با خود و دیگران مطرح کند.


سوالاتی از قبیل:

  • زندگی را چطور سپری می کنیم ؟
  • چرا دیگران مرا درک نمی کنند؟
  • چرا آرامش ندارم؟
  • چرا چیزی مرا راضی نمی کند؟
  • چرا به اهدافم نمی رسم؟


این دوره در زمینه کیفیت چگونه بودن ما در زندگی می باشد که شامل ارتباط

با دیگران، باخانواده،با کار یا شغلمان و غیره می باشد تا مهارت های زندگی را به یاد آوریم و نهایتا زندگی را آگاهانه تر ادامه دهیم.جهت حضور در جلسه آشنایی با دوره ها اینجا کلیک کنید.